Welkom in groep 7 en 8

Onze klas bestaat uit 25 leerlingen. Op maandag en dinsdag krijgt groep 7 les van juf Ismay en groep 8 van meester Sten. Vanaf woensdag zitten wij gezellig met ons allen bij elkaar in de klas en krijgen wij les van meester Sten.
Juf Ilse komt ons zo nu en dan ondersteunen in groepjes buiten de klas. Dat is erg fijn. 

In groep 7 gaan wij hard bezig met rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en de zaakvakken. 
Wij bereiden ons voor op het laatste jaar op school Noord. 
Samen met groep 8 gaan wij voor het eerst op schoolkamp naar Giethoorn. Erg gaaf!

Voor groep 8 is dit alweer het laatste schooljaar op obs Noord. 
Nog even en dan zijn wij klaar voor een nieuwe stap: het voortgezet onderwijs!

Dit schooljaar staat in het teken van de overgang van obs Noord naar een passende nieuwe school. 
Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe plek. 
In groep 8 zullen wij onder andere een CITO-eindtoets afnemen, leren omgaan met huiswerk, planning en zelfstandingheid. Dit alles ter voorbereiding op het vervolg.

Gelukkig hebben we in beide groepen ook voldoende tijd om leuke dingen te doen. Wat dacht je van verschillende uitjes, het schoolkamp en de musical. Er valt elke dag van alles te beleven in onze groep! 

Groetjes,
Groep 7/8!