Welkom in groep 6 en 8

Onze klas bestaat uit 19 leerlingen.
Op maandag, dinsdag en woensdag krijgt groep 6 les van juf Monique en groep 8 van meester Sten.
Op donderdag en vrijdag geeft meester Sten les aan groep 6/8.
In de klas krijgen wij op verschillende momenten ondersteuning van juf Ilse en juf Loes. 

We zullen natuurlijk hard aan het werk gaan met rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. Maar ook is er voldoende ruimte voor engels, creatief, zaakvakken en nog veel meer.

Groep 8 bereidt zich dit jaar voor op het voortgezet onderwijs. Samen met de leerlingen en ouders zullen wij op zoek gaan naar een passende plek op een nieuwe school.

Gelukkig hebben we in beide groepen ook voldoende tijd om leuke dingen te doen. Wat dacht je van verschillende uitjes, het schoolkamp voor groep 8 en het schoolreisje voor groep 6. Er valt elke dag van alles te beleven in onze groep! 

Groetjes,
Groep 6/8!