Welkom op de site van
obs Noord!

Welkom bij OBS Noord

U bevindt zich op de website van OBS Noord. 

We willen u middels deze site natuurlijk informeren over ons onderwijs, maar ook een kijkje geven bij onze activiteiten en u op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes. 

OBS Noord hecht waarde aan een open karakter.
We vinden het belangrijk dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen en ouders. Mocht u na het bekijken van deze site nog vragen hebben, dan horen we dat graag. 

U mag altijd contact met ons opnemen via:
0545-271154  of directie@schoolnoord.nl

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier! 

Team OBS Noord  

Facebook

Opening Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is feestelijk geopend. Kinderen mochten vanmorgen verkleed op school komen.

Rogier de avonturier - voorstelling

Helaas kan het septemberfeest dit jaar niet doorgaan. Dat betekent echter niet dat er niets is georganiseerd voor de schol...

Start schoojaar!

Het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur. Hebben jullie er ook weer zin in? Nog even genieten van jullie laatste we...

Algemene informatie OBS Noord 

Onze leerlingen blijven als groep bij elkaar; we hebben een leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat leerlingen van dezelfde leeftijd in één groep zitten en dat zij de basisstof krijgen die bij haar of zijn groep hoort (voornamelijk m.b.v. methodes). Binnen de basisstof maken we onderscheid in drie niveaus. Wanneer een kind problemen met bepaalde onderdelen heeft, krijgt het extra hulp binnen en/of buiten de groep. De daarvoor in aanmerking komende leerlingen volgen een aangepast programma. De leerlingen die de stof beheersen krijgen verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. Leerlingen die laten zien dat zij meer uitdaging nodig hebben krijgen bij ons de kans om een extra programma te volgen. 

Om zich goed te kunnen ontwikkelen vinden wij, dat kinderen zich veilig en geborgen moeten voelen. We hechten dan ook veel waarde aan een prettige sfeer binnen onze school en aan goede omgangsvormen. Onze leerlingen willen we structuur en duidelijkheid meegeven. 

Bovendien willen wij een multiculturele school zijn. Een school voor 4 t/m 12-jarigen. Een school voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergronden. Kinderen moeten zich ervan bewust zijn, dat zij een onderdeel van deze multiculturele samenleving zijn. Wij willen onze leerlingen erop voorbereiden, om – via hun kennis, alsmede hun sociale en maatschappelijke vorming – zich later als volwaardige volwassenen een plaats te verwerven in onze samenleving.