Wij werken samen,
dicht bij ieder kind!

Welkom bij OBS Noord

U bevindt zich op de website van OBS Noord. 

We willen u middels deze site natuurlijk informeren over ons onderwijs, maar ook een kijkje geven bij onze activiteiten en u op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes. 

OBS Noord hecht waarde aan een open karakter.
We vinden het belangrijk dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen en ouders. Mocht u na het bekijken van deze site nog vragen hebben, dan horen we dat graag. 

U mag altijd contact met ons opnemen via:
0545-271154  of directie@schoolnoord.nl

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier! 

Team OBS Noord  

Facebook

Mad Sciene

Vandaag hebben we gekeken naar een voorstelling ter introductie van Mad Science. Gekke wetenschap. Hoe werkt zwaartekracht?

Shani Davis bezoekt school Noord

Vandaag heeft Olympisch schaatskampioen Shani Davis een bezoek gebracht aan school Noord. De leerlingen hebben ter voorber...

Bezoek 'Elite' Neede

Vandaag heeft groep 8 een kijkje mogen nemen achter de schermen bij familiebedrijf Elite in Neede.

Algemene informatie OBS Noord 

Onze leerlingen blijven als groep bij elkaar; we hebben een leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat leerlingen van dezelfde leeftijd in één groep zitten en dat zij de basisstof krijgen die bij haar of zijn groep hoort (voornamelijk m.b.v. methodes). Binnen de basisstof maken we onderscheid in drie niveaus. Wanneer een kind problemen met bepaalde onderdelen heeft, krijgt het extra hulp binnen en/of buiten de groep. De daarvoor in aanmerking komende leerlingen volgen een aangepast programma. De leerlingen die de stof beheersen krijgen verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. Leerlingen die laten zien dat zij meer uitdaging nodig hebben krijgen bij ons de kans om een extra programma te volgen. 

Om zich goed te kunnen ontwikkelen vinden wij, dat kinderen zich veilig en geborgen moeten voelen. We hechten dan ook veel waarde aan een prettige sfeer binnen onze school en aan goede omgangsvormen. Onze leerlingen willen we structuur en duidelijkheid meegeven. 

Bovendien willen wij een multiculturele school zijn. Een school voor 4 t/m 12-jarigen. Een school voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergronden. Kinderen moeten zich ervan bewust zijn, dat zij een onderdeel van deze multiculturele samenleving zijn. Wij willen onze leerlingen erop voorbereiden, om – via hun kennis, alsmede hun sociale en maatschappelijke vorming – zich later als volwaardige volwassenen een plaats te verwerven in onze samenleving.