Welkom in groep 3-4

Wij zijn groep 3 van OBS Noord. In onze groep zitten 15 kinderen. Wij krijgen les van juf Ilse en juf Anita. En ook juf Aniek en juf Anne komen ons helpen. Wij leren lezen, rekenen, taal, schrijven en nog veel meer. Gym krijgen wij op maandag en vrijdag van meester Wout. Meester Fernando komt vaak op donderdag om muziekles te geven. Eén ker per twee weken gaan we op donderdagmiddag schoolzwemmen bij 't Timpke.

Wij vinden in groep 3 'Zoem de bij' heel leuk, hij komt met allemaal nieuwe letters bij ons in de klas. Na kern 6 vieren we dan ook ons letterfeest met een speurtocht door de school! Groep 3 is top!