Welkom in groep 3-4

Welkom in groep 3/4! Onze klas bestaat uit 20 leerlingen. Wij krijgen van maandag t/m vrijdag les van juf Jessica.

In de ochtend werken wij aan de basisvakken; rekenen, technisch lezen, taal, spelling en schrijven. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor creatief, zelfstandig werken en verkeer (groep 4).  Op het dagprogramma zien we wie er instructie krijgt en wat we gaan leren. De instructies wisselen elkaar af over de beiden groepen. Muziekles krijgen we, om de week op donderdag, van meester Fernando. Op de maandag- en vrijdagochtend starten wij met gym van onze vakleerkracht meester Wout. Een les waar ze altijd vol energie en plezier naar toe gaan.

In groep 3 maken de kinderen een start om te gaan leren lezen. Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen. Zoem de bij helpt ons bij het leren van de verschillende letters/klanken. Wij stimuleren de kinderen om zoemend te gaan lezen. Om de dag wordt er een nieuwe letter aangeboden. Deze wordt ook gelijk geoefend in het schrijfboek. Naast het lezen en schrijven leren wij de basisvaardigheden voor het optellen en aftrekken t/m 20. Dit doen we op allerlei verschillende manieren; werkbladen, spelletjes en bewegend leren.

zoom 

In groep 4 ligt de nadruk op het vlot en goed kunnen lezen en komt het weten wat je leest (begrijpend lezen) erbij. Het rekenen gaat verder met plus- en minsommen tot 100. Natuurlijk gaan we halverwege het jaar ook met de tafels van vermenigvuldiging aan de slag en besteden we aandacht aan klokkijken, meten en wegen. Dit jaar leren we ook de hoofdletters schrijven. Ook leren we korte verhalen schrijven en leren we het lidwoord, zelfstandig naamwoord en het werkwoord in een zin te vinden. In groep 4 krijgen de kinderen een weektaak. Hierbij leren de kinderen een deel van hun werk zelf te plannen en dit zelfstandig te maken. We proberen zo het verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren.

Natuurlijk is er ook tijd voor andere leuke dingen. Wat dacht je van onze jaarlijkse Klasse!Show en ons schoolreisje! We hebben dus veel te doen in groep 3/4, maar zorgen we in de eerste plaats dat we samen een fijne groep zijn.