Welkom in groep 3-4

Wij zijn groep 3-4 van OBS Noord. In onze groep zitten 22 kinderen. Wij krijgen les van juf Ilse en juf Anita. Wij leren lezen, rekenen, taal, schrijven en nog veel meer. Gym krijgen wij van op maandag van meester Wout en op vrijdag van juf Suzanne. Meester Fernando komt vaak op dinsdag om muziekles te geven. Eén ker per twee weken gaan we opdonderdagmiddag schoolzwemmen bij 't Timpke.

Wij vinden in groep 3 'Zoem de bij' heel leuk, hij komt met allemaal nieuwe letters bij ons in de klas. Maar ook groep 4 weet dit nog wel van vorig jaar, want al die letters vinden we terug in de boeken van groep 4.