Welkom in groep 1/2a


Hoe ziet een dag bij de kleuters eruit?
We beginnen ’s morgens in de kring met een taal of rekenactiviteit. Soms allemaal samen, soms gaat een aantal kinderen zelfstandig aan een tafel aan het werk en doet de rest een taal/rekenactiviteit met de juf.
Op maandagochtend starten beide groepen 1/2 met de gymles bij meester Wout (gymdocent). 
Daarna gaan we buiten spelen met ons buitenspelmateriaal tot ongeveer 10.00 uur. Na het opruimen gaan we binnen lekker eten en drinken. Dan is het fijn tijd om te spelen. Dit kan op verschillende werkplekken.
We hebben een poppenhoek, bouwhoek, leeshoek, stempeltafel, verfhoek, ontwikkelingsmateriaal en nog veel meer. Ook maken de kinderen per groepje een verplichte opdracht.
Na het opruimen gaan we samen met de kinderen de tafel dekken om gezellig samen te eten. Vervolgens lekker buiten spelen.
’s Middags beginnen we of in de kring of aan de tafel. Ook hier komen spelenderwijs reken en taalactiviteiten aan bod. Het voorbereiden naar groep 3 staat centraal, denk hierbij aan hakken/plakken , verhaaltjes lezen, rijmen en allerlei begrippen die nodig zijn om het voorbereidend reken en lezen te stimuleren.
Muziek en drama komen dagelijks aan bod.
Zelfstandigheid vinden we erg belangrijk voor de kleuters. Ook letten we heel goed op de penhantering . 
We trainen de fijne motoriek door veel te knutselen, verven, tekenen, kleien, spelen met zand en modder, scheerschuim.
Spelend Leren staat centraal bij de kleuters. Leren door bewegen en te ervaren.
Op de donderdagen gymmen we van 13.45 uur tot 14.30 uur.