Welkom in groep 5

Wij zijn groep 4-5 van o.b.s. Noord. In onze groep zitten 26 kinderen. Op maandag en dinsdag krijgen we gecombineerd les. Juf Judith staat dan voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag zitten we gesplitst. Groep 4 krijgt dan les van juf Jessica en groep 5 van juf Judith en juf Monique. Juf Ilse ondersteunt ons op de dagen dat we gecombineerd zitten.

In groep 4 en 5 krijgen wij een heleboel verschillende lessen. Dat is erg leuk! Zo leren we veel verschillende dingen op een dag en is de dag vaak zo voorbij. Wij werken bij sommige lessen klassikaal, bij andere lessen in niveaugroepen en op verschillende momenten helemaal zelfstandig. Elke keer kijkt de juf welke werkvorm er het best bij de les past en bij het niveau van het kind. Zo is er naast verschil in lessen ook veel verschil in werkvormen.

We hebben de vakken: Technisch lezen, begrijpend lezen, taal ( taal, spelling en woordenschat), Engels, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie (groep 5), verkeer, handvaardigheid, tekenen, gym. Muziekles krijgen we, om de week op donderdag, van meester Fernando. De gymlessen op maandag en vrijdag worden gegeven door meester Wout.

In groep 5 geven alle kinderen een keer een spreekbeurt. Je mag zelf een onderwerp kiezen.
Ook werkt iedere groep meerdere keren per week op de chromebooks. Kinderen kunnen kiezen uit de volgende onderdelen: rekenprogramma, spellingprogramma, tafels oefenen, nieuwsbegrip, squla, webquest.

Wij verzorgen jaarlijks een Klasse! Show. Ook gaan we natuurlijk een dag met elkaar op schoolreis. Wij verheugen ons op een leerzaam en leuk schooljaar!

Groetjes van groep 4 en 5, juf Monique, juf Jessica en juf Judith