OR Ouderraad School Noord

Veel mensen vragen zich af wat de functie van de ouderraad op school is.
De ouderraad van school Noord vertegenwoordigt de ouders op school en ondersteunt de school met het organiseren van allerlei activiteiten tijdens en na schooltijd.
 
De ouderraad van school Noord bestaat uit gemiddeld negen enthousiaste ouders, die het samen met de leerkrachten van school mogelijk maakt diverse activiteiten te organiseren zoals o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de jaarlijkse fietstocht en de laatste schooldag.
Daarnaast beheert de ouderraad de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage bestaat uit het schoolfonds en een bedrag voor het jaarlijkse schoolreisje. Deze gelden worden d.m.v. een machtiging die is afgegeven door de ouders, door de penningmeester van de ouderraad geïnd.
 
Gemiddeld vergadert de ouderraad één maal in de zes weken samen met twee teamleden van school. Zij houden de ouderraad op de hoogte van activiteiten op school.  
 
Naast de reguliere vergaderingen wordt er elk schooljaar een algemene ouderraadvergadering georganiseerd. Tijdens deze vergadering zijn onder andere de financiële stukken en het jaarverslag door ouders in te zien.
 
Wie zitten er in de ouderraad?
Diana te Lohuis                                  voorzitter
Susan Franck                                      secretaris
Jorrit Schuurman                                penningmeester
Carolien Tesselhof
Angelique Esselink
Marleen Voortman
Nathalie Roosingh
Annemiek Kreunen
Renske Ebbers
Inge Winkelhorst
Nicole Booms
Erwin van Holten

Wanneer het je leuk lijkt om activiteiten te organiseren binnen de ouderraad, meld je dan aan bij één van de ouderraadsleden of via de e-mail: OR@schoolnoord.nl
 
Voor eventuele vragen/opmerkingen/ideeën zijn wij altijd bereid e.e.a. toe te lichten.
Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de OR.
 
De ouderraad