Onze school, ons onderwijs 

Op school Noord staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Dit open staan en respect hebben voor elkaar kenmerkt de sfeer bij ons op school. De kracht van school Noord ligt in het samen leven, samen leren en samen doen.
Het gehele schoolcomplex dateert van 1976. Onze school ligt tussen de wijken ’t Elbrink en Noord. Het aantal leerlingen is ongeveer 206. Er zijn 17 leerkrachten aan onze school verbonden. Er is veel speelruimte rond de school en ons schoolplein heeft speeltoestellen die uitnodigen tot spelen. In de school zorgen het team en de leerlingen voor een aantrekkelijke aankleding van de lokalen en de gangen.

Elke groep verzorgt elk jaar een voorstelling voor de andere leerlingen. Er zijn acht voorstellingen per jaar waarvoor ouders/verzorgers van de groep die optreedt, worden uitgenodigd. Ieder schooljaar besteden wij aandacht aan drama, dans en muziek d.m.v. verschillende projecten.
Ons team vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis en veilig voelen op school Noord. Pas als het kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. De schoolregels, het zijn er zes, de zogenaamde "Berenregels", zijn helder voor de leerlingen. Er wordt respectvol met elkaar samengewerkt. Normen en waarden worden actief gehanteerd. Aan pesten op school wordt direct aandacht besteed. Wij werken met de methode "Beter omgaan met jezelf en de ander."

Kinderen en leerkrachten worden uitgedaagd om optimaal te presteren en zich veelzijdig te ontwikkelen. Noord is een school waar kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis op te doen en inzicht te verwerven.
Met de verschillen tussen de leerlingen wordt rekening gehouden. De ontwikkeling van de zelfstandigheid van leerlingen is in volle gang. Het gebruik van de computer speelt hierbij een rol.

De vorderingen van de leerlingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, worden nauwgezet gevolgd. Indien we signaleren dat een leerling extra hulp nodig heeft, bekijken wij hoe wij deze hulp het beste kunnen bieden.
De contacten met de ouders op school Noord zijn intensief. Er wordt aandacht besteed aan de ideën en wensen van de ouders. De ouderraad organiseert het overblijven. Veel ouders zijn betrokken bij schoolse en buitenschoolse activiteiten. De schoolgids geeft duidelijke informatie en maandelijks is er de nieuwsbrief.
Heeft U belangstelling voor onze school, kom dan op de informatieavond of maak een afspraak voor een gesprek en rondleiding tijdens de schooluren.

Foto school