Welkom in groep 6

Wij zijn de kinderen van groep 6 van o.b.s. Noord.
In onze groep zitten 21 kinderen.

Op maandag, dinsdag en woensdag hebben wij les van juf Judith  en op donderdag en vrijdag is juf Irma er om ons les te geven.

Wij werken bij sommige lessen klassikaal, bij andere lessen werken we zelfstandig aan onze weektaak en in niveaugroepen. Elke dag beginnen we met technisch lezen, door veel te lezen gaat het steeds vlotter en makkelijker. We werken ook elke dag aan rekenen, taal of spelling.
Begrijpend lezen doen we met Nieuwsbegrip XL, het gaat meestal over nieuws uit het dagelijks leven.
Op maandag hebben we gymles van meester Wout en op vrijdag geeft juf Susanne een gymles met toestellen. Elke donderdagmiddag staan handvaardigheid of tekenen op het programma.Verder krijgen we natuurlijk nog Engels, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en muziek.

In groep 6 geven alle kinderen een keer een spreekbeurt en een boekbespreking voor de groep.

Eens per jaar hebben we een cultureel uitstapje. Groep 6 gaan dan naar de Lebbenbrugge. Ook gaan we samen met groep 5 op schoolreis.

 
Wij verheugen ons op een leerzaam en vooral op een leuk schooljaar!
 
Groetjes van groep 6, juf Judith.